logo sr groot 768x409


SilkRoadschool voor Taiji en Qigong sinds 2005

opgericht door Hans Van Giffen

Taiji

(ook wel als Tai Chi of Taijiquan geschreven) is een Chinese krijgskunst die zowel met blote handen als met wapens (zwaard, sabel, waaier) wordt beoefend. Het is een zeer effectieve interne krijgskunst, niet gebaseerd op spierkracht maar gebruikmakend van de energie – en bewegingen – van de tegenstander. 

Er zijn drie manieren waarop Taiji bij Silk Road wordt beoefend:
– de vormen: langzaam vloeiende oefeningen met of zonder wapens
– de applicaties: het toepassen van de principes als zelfverdediging
pushing hands: een leuke partneroefening met als doel elkaar uit evenwicht te brengen

Er zijn verschillende tradities en stijlen in Taiji. Bij Silk Road staan we in de traditie (lineage) van de Yang-stijl en in het bijzonder het Michuan-systeem.


michuan jinjangHet Yangjia Michuan Taijiquan-systeem (YMT) heeft een uitgebreid en compleet complementair systeem met zijn specifieke elementen vanuit de Krijgskunst en geënt vanuit een duidelijke lineage.In het Modern Yang leer je onder meer de bekende 8- en 24-Modern Yangstijl van na 1956.

24-vorm Modern Yangstijl

24vorm 1De Chinese overheid heeft in 1956 enkele Chinese grootmeesters aan het werk gezet om een korte en eenvoudige Tai Chi vorm te bedenken die voor iedereen toegankelijk moest zijn. Dit werd de Vereenvoudigde Yangstijl - ook wel 24-vorm of Pekingstijl genoemd. Hij is gebaseerd op de bewegingen uit de traditionele Yangstijl (88- en 108-vorm ook wel 'Lange Yang-vorm). Deze relatief eenvoudige vorm is één van de meest populaire en bekendste taiji-vorm die door veel mensen over de hele wereld beoefend wordt omdat deze in relatief korte tijd en met veel plezier aangeleerd kan worden. Al naar gelang de vorderingen heeft deze taiji-vorm voldoende uitdagingen om je te verbreden en verdiepen in verschillende aspecten zoals o.a. de ademhaling in combinatie met de aangeleerde bewegingen, bewegen 'als één geheel' volgens de principes uit de zogenaamde 'Klassieken' en natuurlijk de diversiteit aan vechtapplicaties die in de vorm verborgen zitten.


8-vorm Modern Yangstijl

Oorsprong
8vorm 11De 8-vorm werd, net als de 16-vorm, pas in 2000 geïntroduceerd. Deze routine behoort tot de moderne Yang-stijl taijiquan. Typisch aan de 8-vorm is dat er geen opeenvolgende stappen in voorkomen. Je hebt dan ook zeer weinig ruimte nodig om deze routine uit te voeren. Alle bewegingen uit de 8-vorm komen ook weer terug in de 24-vorm en daarom leg je met het aanleren van deze korte vorm een uitstekende basis voor het vervolg: de alom bekende 24-vorm!

Technisch
Technisch is de 8-vorm wel een veeleisende vorm, elke beweging wordt zowel links als rechts met grote precisie uitgevoerd. Deze vorm ligt wel binnen het bereik van een beginner maar het is zeker nodig om daarnaast basisvaardigheden zoals de stappen, in te oefenen.

In de moderne Taijiquan is er steeds een stroming geweest om nieuwe vormen te ontwikkelen. Elk van deze nieuwe vormen heeft zijn eigen uitdagingen en karakteristieken. Dit is ook het geval voor de 8-vorm die pas rond de eeuwwisseling werd gechoreografeerd.

De 8-vorm is zeer technisch en symmetrisch van opbouw: elk van de 8 posities wordt mooi langs de rechter- en de linkerkant uitgevoerd. Stappen komen er bijna niet in voor, enkel bij wolkenhanden worden een paar pasjes opzij gezet. Je hebt voor de 8-vorm dus bijzonder weinig plaats nodig, een ruimte van 2 meter bij 1 meter volstaat ruimschoots.

Deze vorm wordt ook gemakkelijk onderschat. Hij is niet zo moeilijk aan te leren, maar het technisch niveau is hoog omdat de handen en vooral de voeten met een grote precisie moeten worden geplaatst. Door het vele draaien van rechts naar links en terug, dus over de volle 180 graden, valt dit niet altijd mee voor een beginnend beoefenaar. In feite bevat deze vorm 10 posities wanneer we openen en afsluiten meetellen. Soms wordt er dan ook naar verwezen als de 10-vorm.

foto les1

lidmaaschap

qigong

zakelijkegegevens

bedrijven

tempel

bedrijven toegang

Lesrooster

Maandag
09:30 - 10:30 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 8-vorm
10.30 - 11.30 > Qigong Wu Qin Xi & Taiji Modern 24-vorm
19:30 - 21:00* > Qigong Wu Qin Xi & Taiji Modern 24-vorm
...en daarna voor de liefhebbers - Taiji Michuan Waaier (Yen-nien Waaiervorm)...

Dinsdag
19:30 - 20:30 > Miao Dao/Tweehandige sabel (Vorm, applicaties & swordplay)
20:30 - 21:30 > Taiji Michuan Zwaard (Vorm, applicaties & swordplay)

Woensdag
09:30 - 10:30 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 24-vorm

Even weken (April week 14 en 16 - Mei week 20 - Juni week 22 en 24)
19.30 - 21.30 > Michuan handvorm 1e & 2e duan 

Donderdag
19:30 - 21:00* > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 24-vorm
...en daarna is er wat mij betreft nog ruimte voor specifieke vragen/wensen...
Vrijdag
09:30 - 10:30 > Qigong Wu Qin Xi & Taiji Modern 24-vorm
10.30 - 11.30 uur > Miao Dao/Tweehandige sabel (Vorm, applicaties & swordplay)

Zaterdag
08:30 - 09:30 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 24-vorm
09:30 - 10:30 > Qigong Wu Qin Xi & Taiji Michuan Waaier (Vorm)
10:30 - 11:30 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 8-vorm

* Anderhalf uur les 

 

Zomerrooster

Woensdag
09:30 - 10:30 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 24-vorm

Donderdag 
19:30 - 21:00 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 24-vorm

Vrijdag
09:30 - 10:30 > Qigong Wu Qing Xi & Taiji Modern 24-vorm

Zaterdag
08:30 - 09:30 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 24-vorm
09:30 - 10:30 > Qigong Wu Qing Xi & Taiji Michuan Waaier (Vorm)
10:30 - 11:30 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 8-vorm

 

GvT 0262Martial arts of Krijgskunsten heb ik van jongs af aan, mijn hele leven lang in min of meerdere mate, al naar gelang de levensfase waarin ik mij bevond, beoefend, en is voor mij fysiek en mentaal altijd een levensweg geweest.

Grofweg waren het de eerste 20 jaar de externe krijgskunsten die tot mijn verbeelding spraken; het is ooit als klein en kwetsbaar kind (gepest op school) begonnen met judo, daarna (westers) boxen en vervolgens, ik kreeg de smaak te pakken, pentjak silat, taekwondo, thai- en kickboksen en aikido. De laatste 25 jaar heb ik taiji en qigong ontdekt; eerst via mijn vader, daarna bij verschillende leraren en die openbaring was voor mij een schrikbarende ontdekking, een spiegel, in alle opzichten…

Van oudsher is The Silk Road een groot en uitgebreid netwerk van verbindings- en handelsroutes over land en zee, van Oost naar West, waar verschillende culturen en diverse volkeren elkaar ontmoeten, uitwisselen en kennis en kunde delen.

De achterliggende gedachte en filosofie van mijn school Silk Road is, dat ik tracht je een weg aan te reiken om de verbinding met jezelf (microkosmos) te ontdekken en mogelijk te verbeteren en je bewust(er) te maken hoe je in verbinding staat 'met de ander' (macrokosmos), 'De Tienduizend Dingen' zoals men in het Oosten wel zegt.

Omdat het leven, in mijn optiek, draait om contante verandering, in meest brede zin, kan Krijgskunst een weg, een methode zijn om je hierin te ontwikkelen, te cultiveren, je gewaar te worden hoe je daarin staat én hoe jij met die verandering(en) omgaat, om vervolgens jouw weg hierin te vinden die jou past en het leven wat aangenamer, plezieriger en inzichtelijker kan maken.

GvT 0272Voor mij is het belangrijk om plezier te hebben in de dingen die je doet (sowieso in Silk Road) door onder meer bewustwording en zingeving, in meest brede zin, fysiek en mentaal, zakelijk en privé. Het aangeleerde in Silk Road toe kunnen passen in het dagelijkse leven en kunnen 'groeien&bloeien' naar een evenwichtiger mens; wat De Klassieken bedoelen met - Taiji kan je 24 uur per dag, zeven dagen per week beoefenen…

Ik nodig je dan ook graag uit een stukje mee te lopen op mijn levensweg in Silk Road om samen te ontdekken en bekwamen, te delen en uit te wisselen en bewust(er) te worden hoe wij als mens ons 'bewegen tussen Hemel en Aarde'.
Geef Licht
door
Licht te zijn