Qigong

Het Chinese begrip Qigong bestaat uit twee lettergrepen te weten Qi (Chi) wat letterlijk vertaald staat voor - damp, adem, ether of levensenergie en Gong (Kung) wat zoveel betekent als - met volharding oefenen, werken met. (dus niet alleen bidden en/of mediteren voor een goede gezondheid).

Dus train je in Silk Road, in meest brede zin, aan verbetering van jouw energiehuishouding door middel van de vaste choreografische bewegingen/de vorm(en) en principes uit de Ba Duan Jin (De Acht Brocaten) en de Wu Qin Xi (De Vijf Dieren); rekken en strekken van de pezen en spieren, het 'smeren'/openen en sluiten van de grote en kleine gewrichten, aandacht voor de meridianen waardoor er verbindingen ontstaan via de buiten- naar de binnenkant en visa versa van het lichaam en werkt met het Yin/Yang-principe waar zowel het universum/macrokosmos alsook de mens/microkosmos uit bestaat.

Mens sana in corpore sano (Latijn) betekent "Een gezonde geest in een gezond lichaam".

Mocht je op zoek en geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk ondersteuning en duiding, zoek dan eens met de trefwoorden - research qigong en research meditation op het web…meten = weten…

Ook Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, onderstreept het belang van bovenstaand begrip ter verbetering van ons algemeen welzijn.

In Silk Road trainen we een aantal qigongvormen:
  • De Acht Brocaten - Ba Duan Jin - Een serie van acht oefeningen die ieder, op één uitzondering na, zes maal wordt uitgevoerd in een vast patroon.
  • De Vijf Dieren - Wu Qin Xi - Deze serie bestaat uit een set van vijf uitvoeringen van vijf dieren (Tijger, Hert, Beer, Aap en Kraanvogel) waarvan ieder dier weer twee variaties heeft.
  • Zhan Zhuang - Embrance The Tree - Een actieve staande meditatie met bewustwording van staan 'als mens tussen Hemel en Aarde' met aandacht voor onder meer de ademhaling en het loslaten van overtollige (spier)spanning en blokkades; geregeld sluiten we een les af met een loopmeditatie.