logo sr groot 768x409


SilkRoadschool voor Taiji en Qigong sinds 2005

opgericht door Hans Van Giffen

Qigong

Het Chinese begrip Qigong bestaat uit twee lettergrepen te weten Qi (Chi) wat letterlijk vertaald staat voor - damp, adem, ether of levensenergie en Gong (Kung) wat zoveel betekent als - met volharding oefenen, werken met. (dus niet alleen bidden en/of mediteren voor een goede gezondheid).

Dus train je in Silk Road, in meest brede zin, aan verbetering van jouw energiehuishouding door middel van de vaste choreografische bewegingen/de vorm(en) en principes uit de Ba Duan Jin (De Acht Brocaten) en de Wu Qin Xi (De Vijf Dieren); rekken en strekken van de pezen en spieren, het 'smeren'/openen en sluiten van de grote en kleine gewrichten, aandacht voor de meridianen waardoor er verbindingen ontstaan via de buiten- naar de binnenkant en visa versa van het lichaam en werkt met het Yin/Yang-principe waar zowel het universum/macrokosmos alsook de mens/microkosmos uit bestaat.

Mens sana in corpore sano (Latijn) betekent "Een gezonde geest in een gezond lichaam".

Mocht je op zoek en geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk ondersteuning en duiding, zoek dan eens met de trefwoorden - research qigong en research meditation op het web…meten = weten…

Ook Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, onderstreept het belang van bovenstaand begrip ter verbetering van ons algemeen welzijn.

In Silk Road trainen we een aantal qigongvormen:
  • De Acht Brocaten - Ba Duan Jin - Een serie van acht oefeningen die ieder, op één uitzondering na, zes maal wordt uitgevoerd in een vast patroon.
  • De Vijf Dieren - Wu Qin Xi - Deze serie bestaat uit een set van vijf uitvoeringen van vijf dieren (Tijger, Hert, Beer, Aap en Kraanvogel) waarvan ieder dier weer twee variaties heeft.
  • Zhan Zhuang - Embrance The Tree - Een actieve staande meditatie met bewustwording van staan 'als mens tussen Hemel en Aarde' met aandacht voor onder meer de ademhaling en het loslaten van overtollige (spier)spanning en blokkades; geregeld sluiten we een les af met een loopmeditatie.

foto les1

lidmaaschap

qigong

zakelijkegegevens

bedrijven

tempel

bedrijven toegang

Lesrooster

Maandag
09:30 - 10:30 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 8-vorm
10.30 - 11.30 > Qigong Wu Qin Xi & Taiji Modern 24-vorm
19:30 - 21:00* > Qigong Wu Qin Xi & Taiji Modern 24-vorm
...en daarna voor de liefhebbers - Taiji Michuan Waaier (Yen-nien Waaiervorm)...

Dinsdag
19:30 - 20:30 > Miao Dao/Tweehandige sabel (Vorm, applicaties & swordplay)
20:30 - 21:30 > Taiji Michuan Zwaard (Vorm, applicaties & swordplay)

Woensdag
09:30 - 10:30 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 24-vorm

Even weken (April week 14 en 16 - Mei week 20 - Juni week 22 en 24)
19.30 - 21.30 > Michuan handvorm 1e & 2e duan 

Donderdag
19:30 - 21:00* > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 24-vorm
...en daarna is er wat mij betreft nog ruimte voor specifieke vragen/wensen...
Vrijdag
09:30 - 10:30 > Qigong Wu Qin Xi & Taiji Modern 24-vorm
10.30 - 11.30 uur > Miao Dao/Tweehandige sabel (Vorm, applicaties & swordplay)

Zaterdag
08:30 - 09:30 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 24-vorm
09:30 - 10:30 > Qigong Wu Qin Xi & Taiji Michuan Waaier (Vorm)
10:30 - 11:30 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 8-vorm

* Anderhalf uur les 

 

Zomerrooster

Woensdag
09:30 - 10:30 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 24-vorm

Donderdag 
19:30 - 21:00 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 24-vorm

Vrijdag
09:30 - 10:30 > Qigong Wu Qing Xi & Taiji Modern 24-vorm

Zaterdag
08:30 - 09:30 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 24-vorm
09:30 - 10:30 > Qigong Wu Qing Xi & Taiji Michuan Waaier (Vorm)
10:30 - 11:30 > Qigong Ba Duan Jin & Taiji Modern 8-vorm

 

GvT 0262Martial arts of Krijgskunsten heb ik van jongs af aan, mijn hele leven lang in min of meerdere mate, al naar gelang de levensfase waarin ik mij bevond, beoefend, en is voor mij fysiek en mentaal altijd een levensweg geweest.

Grofweg waren het de eerste 20 jaar de externe krijgskunsten die tot mijn verbeelding spraken; het is ooit als klein en kwetsbaar kind (gepest op school) begonnen met judo, daarna (westers) boxen en vervolgens, ik kreeg de smaak te pakken, pentjak silat, taekwondo, thai- en kickboksen en aikido. De laatste 25 jaar heb ik taiji en qigong ontdekt; eerst via mijn vader, daarna bij verschillende leraren en die openbaring was voor mij een schrikbarende ontdekking, een spiegel, in alle opzichten…

Van oudsher is The Silk Road een groot en uitgebreid netwerk van verbindings- en handelsroutes over land en zee, van Oost naar West, waar verschillende culturen en diverse volkeren elkaar ontmoeten, uitwisselen en kennis en kunde delen.

De achterliggende gedachte en filosofie van mijn school Silk Road is, dat ik tracht je een weg aan te reiken om de verbinding met jezelf (microkosmos) te ontdekken en mogelijk te verbeteren en je bewust(er) te maken hoe je in verbinding staat 'met de ander' (macrokosmos), 'De Tienduizend Dingen' zoals men in het Oosten wel zegt.

Omdat het leven, in mijn optiek, draait om contante verandering, in meest brede zin, kan Krijgskunst een weg, een methode zijn om je hierin te ontwikkelen, te cultiveren, je gewaar te worden hoe je daarin staat én hoe jij met die verandering(en) omgaat, om vervolgens jouw weg hierin te vinden die jou past en het leven wat aangenamer, plezieriger en inzichtelijker kan maken.

GvT 0272Voor mij is het belangrijk om plezier te hebben in de dingen die je doet (sowieso in Silk Road) door onder meer bewustwording en zingeving, in meest brede zin, fysiek en mentaal, zakelijk en privé. Het aangeleerde in Silk Road toe kunnen passen in het dagelijkse leven en kunnen 'groeien&bloeien' naar een evenwichtiger mens; wat De Klassieken bedoelen met - Taiji kan je 24 uur per dag, zeven dagen per week beoefenen…

Ik nodig je dan ook graag uit een stukje mee te lopen op mijn levensweg in Silk Road om samen te ontdekken en bekwamen, te delen en uit te wisselen en bewust(er) te worden hoe wij als mens ons 'bewegen tussen Hemel en Aarde'.
Geef Licht
door
Licht te zijn