Privacy Statement

Online Privacy Statement van Silk Road, d.d. 10-08-2010.

Algemeen

Website: www.silk-road.nl

Deze website wordt beheerd door Silk Road. Bij bezoek aan deze website kan Silk Road gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u via het contactformulier heeft ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Silk Road uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit Online Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Silk Road verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot de diensten van Silk Road en gerelateerde derden, het kunnen uitvoeren van onder andere promotie-activiteiten en het kunnen verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de u bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. De website van Silk Road maakt echter geen gebruik van cookies.

Websites van derden

Dit Online Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Online Privacy Statement

Silk Road behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Online Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Online Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.